Gada skolotājs 2017

2017.gada 1.decembrī Bauskas Kultūras centrā tika aizvadīts, Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas organizētā, ikgadējā konkursa „Gada skolotājs 2017” noslēguma pasākums un laureātu sumināšana.

Pedagogi tika vērtēti septiņās kategorijās:

  • „Gada skolotājs pirmsskolā”
  • „Gada skolotājs sākumskolā”
  • „Gada skolotājs pamatskolā”
  • „Gada skolotājs vidusskolā”
  • „Gada izglītības iestādes vadītājs vai vietnieks”
  • „Jaunais gada skolotājs”
  • „Gada skolotājs profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā”.

Bauskas Valsts ģimnāzija izvirzīja kandidātus divās kategorijās – skolotāju Ināru Graudiņu nominācijā „Gada skolotājs vidusskolā” un skolotāju Aneti Ēberliņu nominācijā „Jaunais gada skolotājs”. Abas skolotājas savās nominācijās ieguva galvenās balvas.

Esam lepni un gandarīti par mūsu kolēģu iegūtajiem tituliem!