Nosaka labākās grāmatas

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lasītāji ir aktīvi Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieki.  Jau vairāk nekā 10 gadus audzēkņi un pedagogi iesaistās šajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā lasīšanas veicināšanas programmā.  Arī šogad katram ekspertam bija jāizlasa un jānovērtē sešas grāmatas.

Pirmo vietu gandrīz vienprātīgi skolēni piešķīra aizkustinošajam Šīnas Vilkinsones stāstam ,,Es joprojām krītu”, otrajā vietā lasītāji ierindoja divas grāmatas – Kārļa Vērdiņa jautro un neparsto dzejoļu krājumu ,,Tētis” un Frēdrika Bakmana aizkustinošo romānu ,,Omce sūta sveicienus un atvainojas”. Trešā vieta tika piešķirta Entonija Dora romānam ,,Mums neredzamā gaisma”.

9.martā skolas bibliotēkā tika rīkots noslēguma pasākums, kurā žūrijas dalībnieki saņēma Pateicības rakstus par aktīvu darbu un cienājās ar kliņģeri. Tika sveikti centīgākie lasītāji – pirmā grāmatas izlasīja 12. c klases skolniece Sindija Rusaja, savukārt skolotāja Iveta Slavīte izlasīja pilnīgi visas attiecīgajām vecuma grupām domātās grāmatas.  Viņas vērtējumā pirmā vieta ir Anetes Mīrsvas gaišajai un smeldzīgajai grāmatai ,,Samsona ceļojums”.

Paldies skolas direktoram Raimondam Žabovam, kurš katru gadu atbalsta grāmatu kolekcijas iegādi un motivē jaunos, aktīvos lasītājus, dāvinot tiem vērtīgas balvas. Šogad lasītāji varēs apmeklēt iemīļotu filmu kinoteātrī ,,Citadele”.

Lielajos lasīšanas svētkos,  kas norisinājās 10.martā LNB Ziedoņa zālē, piedalījās 12.a klases skolniece Monika Sokolovska un uzzināja, kā grāmatas vērtējuši visi Latvijas Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki.

 

Varam būt gandarīti par paveikto, izlasīto un ar jaunu sparu gatavoties nākamo grāmatu lasīšanai!

Bibliotekāres:

Dace Šķirpo,

Anda Žurevska – Āne