GADA SKOLĒNS 2018

Paldies par sekmīgu dalību novada konkursā «GADA SKOLĒNS»

Klērai Maldutei (9.a), Baibai Līnai Kirilko (9.a),

Dāvim Kursišam (10.a),

Rūdim Donerblicam ( 12.a) un Karolīnai Dievaitei (12.c)!  !