Labie darbi Latvijas simtgadei

Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”  organizēja zīmējumu un  sacerējumu konkursu

„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”
Latvijas vēsture Latvijas simtgadei

Konkursa mērķis-  rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi Latvijas simtgades kontekstā, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949.gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai. Sacerējuma vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais  vēstījums,  literārais  sniegums,  valodas  izteiksmīga. Sacerējumi tika vērtēti  3  vecuma  grupās.

Foto: Normunds Burmistrovs

Varam   priecāties,  ka  vecuma  grupā no  11-15  gadiem  1.  vietu  un  vērtīgas  balvas  ieguva  mūsu  skolas 7.a  klases  skolniece  Luīze Burmistrova. Meitenes  sirsnīgajā sacerējumā  mijās  vēsturiskais   skaudrums  ar   pašas  rakstītājas  emocijām.  Prasmīgi  tika   sasaistīts   skarbais  vēsturiskais  laiks  ar mūsdienām,  atklājot  to,  cik  daudz  baiļu  ir  bijis  jāpārdzīvo    bērniem   svešumā,  ilgās  pēc  mājām,  ēdiena un  vecāku  mīlestības.

Noslēguma  pasākums, (konference „ Aizvestajiem”)  notika  Prezidenta  pils  lielajā zālē mūsu  Latvijai  tik  sāpīgā  dienā –  14.  jūnijā.   Atmiņā  palikuši aktiera  Kaspara  Pūces  vārdi: „Lai  Latvijā vairs  nebūtu  jāizkar jauni  karogi  ar  sēru  zīmi!”

Izsaku  pateicību  Luīzes  vecākiem,  kuri  prot  rosināt  saviem bērniem  darīt  labus  un  vērtīgus  darbus.

Skolotāja  Vija  Cerusa

Foto: Normunds Burmistrovs