Dzejas rindas sirdij

,,Dzejas rindas sirdij…”

11.b klases audzēkņi piedalījās dzejas stundā skolas bibliotēkā.

Kopā ar skolotāju Egitu Atslēgu tika

atrastas katra sirdij tuvākās 

dzejas rindas.

Darbu izstāde – skolas bibliotēkā!