Skolas jubilejas zīmē

 

 

19.oktobris aizsākās ar neparastu kņadu skolas stadionā. Pārgājiens! Pārgājiens? Ak, pārgājiens? Jā, tiešām šogad tas bija visai neparasts. Uzvarēja nevis tie, kuri galamērķī pilskalnā nonāca pirmie, bet gan tie, kuri bija vērīgākie Bauskas nozīmīgāko vēsturisko vietu pētnieki.

Īstenībā uzvarētāji jau bija visi. Paskatīties uz savu mazo, mīļo pilsētiņu no cita skatu punkta – tāda bija iespēja ikvienam. Sadraudzējāmies, pavērojām, izstaigājāmies, pārrunājām.

 

6 piedāvātie maršruti bija pietiekami interesanti un uzdevumu radoši.

Paldies organizatoriem! Iepazīsim Bausku uzmanīgāk arī ikdienā!