Lepojamies ar savējiem

 

 

Grāmatas „Mūsu ozolu stāsti ” atvēršanas svētki notika 1.novembrī Bauskas Kultūras centrā.  Grāmata ir kā skaists dāvinājums no mūsu novada Latvijas dzimšanas dienā.

Krista Butkus (12.b klase)

 

 

Pirms diviem gadiem notika konkurss, kurā ikviens  varēja aprakstīt savu dzimtas ozolu un no tā skatījumā vēstīt sev un tautai nozīmīgus mirkļus un vērtibas. Grāmatā ir deviņu  mūsu skolas skolēnu un vienas skolotājas  stāsti. Paldies Bauskas novada domei par finansējumu un skolotājai Vijai Cerusai par enerģisko idejas īstenojumu un grāmatas izdošanas organizēšanu.

 

 

 

 

Grāmata ir pieejama arī mūsu skolas bibliotēkā. Tagad jau 12. klases skolniece Krista Butkus savu ozolu ir nosaukusi par Vanagu. Stāsta noslēgumā viņa raksta: „Vanags būs vienmēr manā sirdī, un tagad šis ozola vēstījums dzīvos arī jūsos.”

 

  Lasīsim, apbrīnosim un priecāsimies līdz ar autoriem!