Labie darbi, sagaidot Latvijas simtgadi

 

 

 

Skolēni!

Priecājamies par katru Jūsu veikumu, Latvijas simtgades jubileju sagaidot. Paldies visiem, kuri priecēja skolas kolektīvu svētku koncertā.

Paldies Skolēnu domei, kas mūs visu nedēļu rosināja būt aktīviem, domājot gan par savas valsts pagātni, gan nākotni.

Leposimies ar to, ka esam bijuši aculiecinieki daudziem grandioziem notikumiem iepriekšējā nedēļā.

18. novembrī tika iedegtas sveces Likteņdārzā, kuru atdzimšanā bija izmantots arī Jūsu savāktais parafīns. Visbagātāk izgaismojās Zemgale. Lepojamies ar Bauskas sākumskolas vienas klases milzu veikumu – savākts vairāk kā 100kg. Bauskas Valsts ģimnāzijas aktīvākās klases – 7.a un 12.c.

Pateicības apliecinājumu par ieguldījumu un atbalstu likteņdārzam saņēmusi 7.a klase (attēlā).

 

Būsim aktīvi akciju atbalstītāji arī turpmāk!