Fotogrāfiju izstāde ,,Mana Latvija”

Visu novembri skolas bibliotēkas lasītāju acis priecē 12.a klases skolēna Reiņa Stiķa brīnišķīgās fotogrāfijas, kurās redzams Latvijas dabas skaistums.

Izstāde tika svinīgi atklāta 15.novembrī. Reini apsveikt bija ieradies skolas direktors Raimonds Žabovs, klases audzinātāja Vaira Karpiča un Reiņa klasesbiedri – 12.a klase. Viņi lasīja dzeju, ko veltīja katrs savai izvēlētajai fotogrāfijai.

Reinis pastāstīja, kā tapuši viņa darbi. Ir svarīgi noķert īsto ,,zelta stundu”, kad bilde iznāk visskaistākā. Tas ir agrs rīts, citkārt vēls vakars. Visām fotogrāfijām ir kāds stāsts. Ziemīgie, sarmas pārklātie koki, kuri patika daudziem izstādes apmeklētājiem, dabā nu jau ir nozāģēti.

Svētku nedēļā izstādi apmeklēja gandrīz visi Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēni, arī Bauskas sākumskolas 4.b klases audzēkņi, un balsoja par, viņuprāt, skaistāko fotogrāfiju. Visvairāk lasītājiem patika foto ar ar laipu pār ezeru (attēlā zemāk). Foto tapis, Reinim ar ģimeni atpūšoties Kaņiera ezera krastos.

Bibliotēkas atsauksmju grāmatā krājas daudzi Reinim veltīti novēlējumi:

,,Turpini izkopt savu talantu, lai tas mūs turpina priecēt ar taviem skaistajiem darbiem!”, raksta skolas direktors R.Žabovs.

4.b klases audzēkņi raksta: ,,Reini, turpini fotografēt un nodarboties ar šo mākslu. Tev labi sanāk!”

 

Vēlam Reinim neapstāties pie sasniegtā un pierādīt sevi ar jauniem darbiem!

 

Skolas bibliotekāres

 Dace Šķirpo

Anda Žurevska – Āne