100 izlasītas grāmatas – manai Latvijai

2018.gada nogalē skolas Baltajā zālē notika svinīgs pasākums, kurā tika noslēgts bibliotēkas darbinieču rosinātais lasīšanas veicināšanas projekts ,,100 izlasītas grāmatas – manai Latvijai”.
Visi Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi tika aicināti izlasīt vienu latviešu rakstnieka romānu, stāstu vai dzejoļu krājumu un par to uzrakstīt aprakstu, tajā īpaši uzsverot, kāpēc patika izlasītā grāmata un kādēļ to ieteiktu izlasīt arī citiem.

Grāmatas, kuras skolēni izlasīja, ir visdažādākās. Cits ar prieku atklāja un iepazina Imanta Ziedoņa dzeju, citam atkal bija tuva vēsturiska, izzinoša, arī izklaidējoša literatūra. Katrs, kurš vēlējās, pievienoja savu foto kopā ar izlasīto grāmatu. Lasot iesniegtos darbus, ar prieku varam secināt, ka skolēni ar aizrautību un interesi lasījuši izvēlētās grāmatas. Vērojams lasīšanas prieks.

Šī grāmata tapusi viena gada garumā, tā ir Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu veltījums Latvijas simtgadei. Tās veidošanā piedalījās ļoti daudzi cilvēki. Paldies visu klašu audzinātājiem, bet īpaši latviešu valodas un literatūras skolotājām: Inesei Karūsai, Egitai Atslēgai, Inārai Graudiņai un Vijai Cerusai, kuras motivēja un iedvesmoja audzēkņus piedalīties šajā projektā.
Paldies mājturības skolotājai Ivetai Slavītei, kura ierosināja pēc izlasītās grāmatas motīviem darināt spilventiņu, tādējādi papildnot projekta nozīmi.

Skolēniem izvēlēties vismīļāko latviešu autora darbu palīdzējām arī mēs, skolas bibliotekāres.
Mēs ceram, ka, piedaloties šajā projektā, skolēni tika rosināti vairāk iepazīt latviešu autoru darbus un apzināties, cik mūsu literatūra ir bagāta. Ceram, ka šis projekts veidoja skolēnos patriotisma jūtas un sekmēja radošo spēju izpausmi.
Paldies visiem skolēniem par ieinteresētību un atsaucību! Jūsu devums mums visiem būs liels ieguvums.

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotekāres
Dace Šķirpo
Anda Žurevska – Āne

 

Labāko darbu autori saņēma arī īpašas balvas – speciāli dizainētas krūzes.

Pirmā savu darbu iesniedza Laura Grantiņa no 10.a klases. Tās ir brīnišķīgas pārdomas par Imanta Ziedoņa grāmatu ,,Epifānijas”

Īpaši jāizceļ arī Kaspara Kalēja no 12.b klases veikums. Viņš izlasīja Melānijas Vanagas grāmatu ,,Veļupes krastā”. Īss, kodolīgs un skaudrs ir grāmatas apraksts.

ILUSTRĀCIJAS

Glīti noformētus un ilustrētus darbus iesniedza:

  • Amanda Kalēja – Žebere 12.a (izlasīja 3 grāmatas)
  • Keita Kondore 7.b, kura lasīja Aijas Rožlapas grāmatu ,,Labākā draudzene”.
  • Rūdolfs Saukums 9.c klase, Edvards Virza ,,Straumēni”.

SPILVENTIŅI UN GRĀMATA

Īpaši vēlamies godināt ne tikai čaklus lasītājus, bet arī čaklus rokdarbniekus! Mājturības skolotāja Iveta Slavīte aicināja pēc izlasītās grāmatas motīviem darināt spilventiņus.

Samanta Rjabova lasīja Annas Sakses ,,Pasakas par ziediem” un pēc motīviem tapa arī spilventiņš, iesniegtais darbs bija arī glīti ilustrēts.

Samanta Cielava lasīja Evas Mārtužas grāmatu ,,Bize vētras acī” un tapa arī spilventiņš.

Katrīna Kazlauska lasīja Annas Sakses pasaku ,,Laimes kalējs”. Katrīna saņēma balvu  par spilventiņu un skaisti ilustrēto darbu.

Īpaši sarūpētas skolotājas Ivetas Slavītes balvas ir rokdarbniecēm, kuras darināja tikai spilventiņus, bet nepiedalījās grāmatas veidošanā:

  • Arnita Sīle
  • Patrīcija Mediņa
  • Elza Vārna

Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotekāres Dace Šķirpo (no kreisās) un Anda Žurevska – Āne