Atklātās stundas 18.janvārī

2019.gada 18.janvārī  mūsu skolā notika  divas atklātās stundas – 12.c un 7.a klasē. Bija ieradušies viesi – Latvijas Ārpolitikas institūta  politoloģe Justīne Elferte, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sabiedrisko attiecību speciāliste  Jolanta Bogustova, Eiropas Kustības Latvijā  ģenerālsekretāre Liene Valdmane.  Justīne Elferte  vienkārši un saprotami  izskaidroja, kā Eiropas Parlamentā top likumi, kuri pēc tam ietekmē mūsu  dzīvi. Otra dokumentu grupa bija saistīta ar sabiedriskās domas aptaujām un ekspertu viedokļiem par jauniešu neieinteresētību piedalīties vēlēšanās.

Mūsu skolas jauniešiem arī radās savs viedoklis un pat daži ierosinājumi par to, kā labāk uzrunāt savus vienaudžus būt aktīviem nākamajās ES Parlamenta vēlēšanās, kuras notiks 25.maijā.

Trešā dokumentu daļa bija visinteresantākā. Bijušie mūsu skolas skolēni bija speciāli šim pasākumam uzrakstījuši 12.c klases jauniešiem speciālas uzrunas ar atgādinājumu, cik svarīgi ir būt aktīviem savas nākotnes veidotājiem. Tie bija Artūrs  Toms Plešs – Saeimas deputāts,  Baiba Veisa – Saeimas deputāta palīdze un Krista Rušmane – bijusī Valsts prezidenta kancelejas darbiniece.

 

Pēc grupu darba skolēni atklāti atzina, ka tagad labāk saprot, cik svarīgi ir piedalīties vēlēšanās un atbildīgi izdarīt izvēli, par kuru kandidātu balsot.   Stundas noslēgumā notika improvizēta balsošana izmantojot modernās tehnoloģijas tiešsaistē. Balsošanas gaitu vadīja 12.klases skolēns Kārlis Banis. No 6 piedāvātajām iespējām, visvairāk balsis tika nodotas par vides aizsardzību un jauniešu iespējām izglītoties.

7.a klases  skolēni angliski stāstīja  par veselīgu dzīvesveidu. Katra darba grupa bija sagatavojusi vienu tēmu,kura viņiem pašiem šķita vissaistošākā.  Runāja par to, cik veselīgi ir nodarboties  ar peldēšanu, par  dabas aizsardzības tēmu. Viesi bija patīkami pārsteigti par mūsu skolēnu labajām angļu valodas zināšanām. Skolēni  tika arī intervēti Bauskas novada avīzei.

Paldies skolotājām  Sarmītei Ābelniecei un Marutai Lagzdiņai.