Izcili panākumi ZPD Valsts konferencē

12.un 13.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika  skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu Valsts konference, kurā savus darbus aizstāvēja arī Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamās.

Dabaszinātņu sekcijā, matemātikā 3. pakāpes diplomu ieguva Undīne Priede (11.a klase), ar pētniecisko darbu “Uzdevumi par heksamondu dvīņiem” (darba vadītāja – mg.paed. L.Krastiņa, konsultants profesors A.Cibulis).

Veiksmīgi savus darbus aizstāvēja arī Evelīna Puķīte (11.a klase) un Paula Kristiāna Daugule (11.a klase). 

Evelīna Puķīte aizstāvēja pētniecisko darbu  dabaszinātņu sekcijā, bioloģijā – “Indīgo augu sastopamība un daudzveidība Bauskas apmeklētākajās tūrisma un atpūtas vietās”   (darba vadītāja mg.paed. A.Baranova), bet Paula Kristiāna Daugule sociālo zinātņu sekcijā, pedagoģijā – “Viedtālruņu ietekme uz mācību procesu Bauskas Valsts ģimnāzijā ”(darba vadītājs D.Jemeļjanovs).

Lepojamies ar izglītojamo sasniegumiem un pateicamies zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem par ieguldīto darbu!