Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

14. maijā Bauskas Rātsnamā tika godināti Bauskas novada gudrākie un talantīgākie skolēni, olimpiāžu uzvarētāji.

Varam lepoties ar savējiem!

Īpaši sasniegumi Matīsam Čakšam: 1.vietas ķīmijas, matemātikas, fizikas un vēstures 2. posma olimpiādēs.

Lepojamies ar skolas izcilajiem matemātiķiem un fiziķiem – Arti Barkovski (10.a), Natāliju Garastu (10.b) un Dāvi Kursišu (11.a).

Bioloģiju vislabāk pārzina Mikus Kampuss (10.a), Aleksis Jočs (11.a)  un Anda Lita Vāvere (12.c)

Labākais ģeogrāfs – Dāvis Kursišs (11.a). Labākais ekonomists – Kārlis Banis (12.c). Labākās latviešu valodas un literatūras zinātājas mūsu skolā ir Elīna Ivanovska (12.b), Krista Baranova (11.a) un Leolanda Nicmane (8.a). Īpašs prieks par Undīni Priedi (11.a ), kura ieguvusi 3.vietu valstī Zinātniski Pētniecisko darbu aizstāvēšanā.

Veiksmi turpmāk! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!