Sadarbība ar Rīgas Biznesa skolu

Šā gada 4. oktobrī Bauskas Valsts ģimnāzijā viesojās Rīgas Biznesa skolas studenti un pasniedzēji ar mērķi rast risinājumus Bauskas novada iedzīvotājiem svarīgos jautājumos – tūrismā, sabiedrības līdzdalības veicināšanā, Bauskas vecpilsētas vizuālā tēla uzlabošanā un izglītībā.

Studentu darbā iesaistījās arī Bauskas Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes skolēni, Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogi – Oksana Lavrecka, Dmitrijs Jemeļjanovs un Lāsma Krastiņa, Bauskas novada domes administrācijas pārstāvji – domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina.

Decembrī plānota atkārtota tikšanās, kurā studenti iepazīstinās ar datos balstītu problēmas risinājumu.

LU Datorikas fakultātes pasniedzējs Kalvis Apsītis analizē studentu gūtās atziņas klātienes vizītes laikā. Foto I.Tijone