26. maijs, 2017

Bibliotēka

Nāc, Tevi gaida bibliotēkā!

Darba laiks

Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 8.00 – 16.00
Trešdiena 8.00 – 16.00
Ceturtdiena 8.00 – 16.00
Piektdiena 8.00 – 15.00

Kontaktinformācija:

Bibliotekāre Dace Šķirpo
Bibliotekāre Anda Žurevska – Āne
e-pasts: bvg.biblioteka@inbox.lv

Jaunieguvumi skolas bibliotēkā
2016./2017. m.g.
Mācību grāmatas.

 • Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija vidusskolēniem. Zvaigzne ABC 2016.
 • Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem.Zvaigzne ABC 2016.
 • Kerola Vordermane Programmēšana. Tas ir tik vienkārši. Skolēniem. Zvaigzne ABC, 2016.
 • Kerola Vordermane Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā skolēniemun vecākiem. Zvaigzne ABC, 2016.
 • Latvijas ģeogrāfijas atlants. Mācību līdzeklis. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2015
 • E.Šilters, V.Reguts un A.Cābelis Fizika 10.klasei Lielvārds
 • Latviešu-krievu vārdnīca. 30000 vārdu Avots
 • Krievu-latviešu vārdnīca. 30000 vārdu Avots
 • A.Ābeltiņa Inovācija – XXI gadsimta fenomens “Turība” Biznesa augstskola, 2008.
 • D.Štokmane, I.Viduša Literatūra 7.kl. 1. un 2.daļa. ZvaigzneABC, 2015.
 • Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Vēstnesis.
 • Mark Foley, Diane Hall MyGrammarLab Intermediate B1/B2

Metodiskā literatūra

 • Laimdota Jonkuse Vingrinājumu lapas ikdienas darbam latviešu valodas stundās 9.-12.klašu skolēniem. Zvaigzne ABC 2016.
 • I.Karpenko Diktāti latviešu valodā 7.-9.klasei – R: ZvaigzneABC, 2016.
 • R.Jansone, A.Fernāte, I.Bula-Biteniece Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt RAKA, 2016.
 • S.Gosa, M.Šadrina, I.Zemīte Radoši uzdevumi literatūras un latviešu valodas stundām un erudīcijas konkursiem. Zvaigzne ABC, 2016.
 • I.Vilks, E.Daņiloha Fizika 8. un 9.klasē. Skolotāja grāmata Zvaigzne ABC
 • M.Laure, V.Purēns Latvijas vēstures palīggrāmatiņa 1.sējums RAKA
 • A.Vulfa Kontroldarbi latviešu valodā pamatskolai un vidusskolai Pētergailis
 • A.Zīda Uzdevumi un vingrinājumi latviešu valodā 8.-9.klasei Pētergailis 1999.
 • A.Zīda Testi un atgādnes latviešu valodā 9.klasei Pētergailis 1999.
 • Klimata mainība Latvijā: aktualitātes un piemērošanās pasākumi. Rīga, 2009.

CD

 • Dabaszinības vidusskolai. Skolotāja grāmata
 • Mark Foley, Diane Hall MyGrammarLab Intermediate B1/B2
 • Augi. Zvaigzne ABC
 • Daiļliteratūra, vaļaspriekam
 • Rolāns Buti Apvāršņa vidū. Zvaigzne ABC 2016.
 • Māra Kapče Konstruēšana. Modelēšana. Šūšana. Zvaigzne ABC 2016.
 • Andreass Krists Krāsu mācība. Krāsu maģija mākslas pasaulē. Zvaigzne ABC 2016.
 • V.Belševica Bille un karš. Mansards 2016.

Skolas abonētie LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI
2017.gadā

Laikraksti – Bauskas Dzīve, Diena +, Kultūras Diena, Sestdiena, Izglītība un Kultūra
Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Deko
 • Ieva
 • Ievas Dārzs
 • Ievas Māja
 • Ievas Veselība
 • Ievas Virtuve
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Psiholoģija Skolai un Ģimenei
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Santa
 • Planētas Noslēpumi
 • Skolas Vārds (elektroniskais žurnāls)
 • Sporta Avīze