Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

14. maijā Bauskas Rātsnamā tika godināti Bauskas novada gudrākie un talantīgākie skolēni, olimpiāžu uzvarētāji. Varam lepoties ar savējiem! Īpaši sasniegumi Matīsam Čakšam: 1.vietas ķīmijas, matemātikas, fizikas un vēstures 2. posma olimpiādēs. Lepojamies ar skolas izcilajiem matemātiķiem un fiziķiem – Arti Barkovski (10.a), Natāliju Garastu (10.b) un Dāvi Kursišu (11.a). Bioloģiju vislabāk pārzina Mikus Kampuss (10.a), Read more about Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana[…]

Gada skolēns 2019

Ar svinīgu un sirsnīgu pasākumu Rundāles pilī 9.maijā noslēdzās konkurss ,,Gada skolēns 2019.” Konkursā piedalījās skolēni no Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novadiem. Nominācijas ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamie – Matīss Čakšs (9.a)- nominācija par vispusīgām zināšanām «Mācos un zinu»  un  Kaspars Kalējs (12.b)- nominācija par vispusību un savu talantu izkopšanu «Es un pasaule man apkārt». Konkursa laureāti  – Read more about Gada skolēns 2019[…]

Muzikālais laimes rats

Viens no aktīvākajiem skolas pulciņiem ir mūzikas pulciņš. Kopā ar skolotāju meitenes dzied, uzstājas skolas koncertos un pasākumos, piedalās dažādos konkursos un pašas rīko muzikālas spēles. Līdz ar cītīgo darbu nāk arī panākumi. Jāņa Cimzes muzikālajā spēlē, kas norisinājās Rīgā, meiteņu komandai – 1. vieta. Arī mūsu skolā aktīvākās pulciņa dalībnieces – Katrīna Kazlauska, Lizete Read more about Muzikālais laimes rats[…]

Izcili panākumi ZPD Valsts konferencē

12.un 13.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika  skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu Valsts konference, kurā savus darbus aizstāvēja arī Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītojamās. Dabaszinātņu sekcijā, matemātikā 3. pakāpes diplomu ieguva Undīne Priede (11.a klase), ar pētniecisko darbu “Uzdevumi par heksamondu dvīņiem” (darba vadītāja – mg.paed. L.Krastiņa, konsultants profesors A.Cibulis). Veiksmīgi savus darbus aizstāvēja arī Evelīna Puķīte (11.a klase) un Paula Read more about Izcili panākumi ZPD Valsts konferencē[…]

Zemgales reģionālās angļu valodas olimpiādes 2.posma rezultāti

Otrdien, 9.aprīlī, mūsu skolas skolēni piedalījās 2.posma Zemgales reģionālajā  angļu valodas olimpiādē.  7.-8.klašu grupā olimpiādē piedalījās 598 skolēni   un 11.klašu grupā 427 skolēni. 7.-8.klašu grupā no Bauskas Valsts ģimnāzijas uz 3.kārtu uzaicināti: Paula Sipoviča 7.a, Nikolass Jansons 8.a, Nikola Marčenkova 7.a, Elizabete Arsentjeva 8.a, Patriks Baļčūns 8.b, Leolanda Nicmane 8.a. 10.-11.klašu grupā uz 3.kārtu uzaicināti: Read more about Zemgales reģionālās angļu valodas olimpiādes 2.posma rezultāti[…]

Panākumi Zemgales reģiona skolēnu ZPD 10.konferencē

  Zemgales reģiona skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu 10. konferencē Jelgavā 1.vieta Undīnei Priedei (darba vadītāji L.Krastiņa, A.Cibulis) 2.vieta Evelīnai Puķītei (darba vadītāja A.Baranova) Paulai Daugulei un Andīnei Jakobsonei (darba vadītājs D.Jemeļjanovs) 3.vieta Kristai Baranovai (darba vadītāja A.Baranova)   Paldies par dalību ZPD lasījumos Selīnai Onukrānei (sk.A.Cibule), Mārītei Bullai, Robertam Rēbukam (sk.S.Ābelniece)!