25. maijs, 2017

Interešu izglītība

 

 

 

 

 

Tautas deju kopa "Odziņa"

vadītāja Tamāra Ļisovcova

Skolā ir 7.klašu deju kolektīvs un 10.-12.klašu deju kolektīvs.

 

 

 

 

 

Politikas pulciņš "Jaunie eiropieši",

vadītāja Sarmīte Ābelniece

 

 

 

 

Debates latviešu un angļu valodā

vadītāja Daiga Telnere

 

 

 

 

 

 

Rokdarbu pulciņš

vadītāja Iveta Slavīte