25. maijs, 2017

Interešu izglītība

 

 

 

 

 

Tautas deju kopa "Odziņa"

vadītāja Tamāra Ļisovcova

Skolā ir 7.klašu deju kolektīvs un 10.-12.klašu deju kolektīvs.

 

 

 

 

 

jauktais koris "Vrondi"

diriģente Mārīte Jonkus

 

 

 

 

 

Politikas pulciņš "Jaunie eiropieši",

vadītāja Sarmīte Ābelniece

 

 

 

 

Debates latviešu un angļu valodā

vadītāja Daiga Telnere

 

 

 

 

 

 

Rokdarbu pulciņš

vadītāja Iveta Slavīte

 

 

 

 

 

Vides izglītības pulciņš

vadītāja Inguna Sarguna