11. februāris, 2018

Izglītības iestādes padome

Izglītības iestādes padomes sastāvs 2017./2018.mācību gadā

Skolotāji:

Raimonds Žabovs, Terēzija Pundure, Inese Karūsa, Inguna Sarguna, Gunta Dzene, Maruta Lagzdiņa

Vecāki:

7.a Kaspars Jansons

7.b Liene Bundzinska

7.c Sanita Behmane-Baibakova

8.a Mārcis Rācenājs

8.b Jānis Kalinka

8.c Svetlana Brazjuļe

9.a Sandra Siliņa-Aleksejeva

9.b Dina Sīmane

10.a Arnolds Jātnieks

10.b Iveta Brūvere

11.a Daiga Macpane

11.b Zigurds Kalējs

11.c Māris Freimanis

12.a Inita Kārkliņa

12.b Linda Kaufmane

12.c Gunta Zālīte

Skolēni:

8.klases Santa Korņenkova

9.klases Patrīcija Rita Bembere

10.klases Matīss Kataņenko

11.klases Samanta Cielava, Annija Vērmane

12.klases Evelīna Skalberga

Iepriekšējo gadu izglītības iestādes padomes sastāvi