28. septembris, 2018

Izglītības iestādes padome 2018./2019.m.g.

Skolotāji

Kristīna Kuzmiča,

Inese Karūsa,

Gunta Dzene,

Terēzija Pundure,

Maruta Lagzdiņa,

Inguna Sarguna

Skolēni

8.klases                Elīna Elizabete Daugule

 9.klases               Arnita Sīle

10.klases              Linda Konošķe

11.klases              Tīna Tikuma, Rihards Birznieks

12.klases              Kārlis Banis

Vecāki

7.a          Anita Kuķalka

7.b          Lana Deņisova

7.c          Anita Majevska

8.a          Diāna Sazonova

8.b          Liene Bundzinska

8.c          Sanita Behmane -Baibakova

9.a          Mārcis Rācenājs

9.b          Jānis Kalinka

9.c          Svetlana Brazjule

10.a        Arnis Korņenkovs

10.b       Ieva Bračka

11.a        Arnolds Jātnieks

11.b       Ineta Brūvere

12.a        Daiga Macpane

12.b       Zigurds Kalējs

12.c        Māris Freimanis

Iepriekšējo gadu izglītības iestādes padomes sastāvi