11. septembris, 2018

Konsultāciju grafiks 2018./2019. m.g.

Nr. p.k. Vārds,uzvārds PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1 SARMĪTE ĀBELNIECE 15.05-16.15 13.30-14.40
2 GAĻINA CAPA 15.10-16.40
3 SANDRA ĀRMANE 15.00-17.10
4 EGITA ATSLĒGA 14.20-15.40 15.10-16.10 (15.10-16.50)*
5 OBORUNE LAIMA 14.20-15.20
6 OKSANA LAVRECKA 14.20-15.40
7 ALDA BARANOVA 15.00-16.00 14.10-15.30
8 AGITA BARKOVA 13.30-14.10
9 AIJA CIBULE 14.15-16.15 (14.15-15.15)* 14.15-15.15 (14.15-15.15)*
10 ANITA BORINTA 14.20-14.40 15.00-15.30
11 VIJA CERUSA 15.00-16.00
12 GUNTA DZENE 14.20-15.00 (indiv.kons. 8c) 14.20-15.00 14.20-15.20
13 SILVIJA JURCIKA 14.20-15.30
14 LĪGA ELMANE 15.00-15.20
15 INĀRA GRAUDIŅA 14.15-15.10 14.15-15.30
16 MALDA IGNATJEVA 15.05-16.10 14.20-15.20
17 DMITRIJS JEMEĻJANOVS 15.05-16.05 14.30-16.00 (14.30-17.00)
18 VAIRA KARPIČA 14.30-16.30 13.30-14.00
19 INESE KARŪSA 15.10-16.15 15.10-16.15
20 LILITA KRASTIŅA 15.00-16.10 15.00-16.10
21 MARUTA LAGZDIŅA 15.00-16.00
22 VALDA OZOLA 15.00-16.40
23 IVARS PRĪSIS 15.00-15.40
24 TERĒZIJA PUNDURE 15.00-16.00
25 LINDA RAZALINSKA 14.20-15.40
26 INGUNA SARGUNA 15.10-16.00 14.20-16.00
27 INGRĪDA SLAKTERE 15.00-16.10 (15.00-16.10)*
28 IVETA SLAVĪTE 14.20-16.20
29 IRĒNA SLESARE-KOLUŽA 14.10-15.30 14.10-15.30
30 INA SPĒKMANE 15.05-16.45 15.05-15.45
31 DAIGA TELNERE 15.10-17.20
32 ANITA VALLENČUKA 14.20-15.00 14.20-15.25
33 GINTS KASPARS 15.00-16.00 7.25-7.55 7.25-7.55
34 ANDREJS VASIĻJEVS 15.00-16.20
35 SKAIDRĪTE BULE 15.00-15.45 15.00-15.45
35 ANDA RONE 15.00-15.20
37 RAIMONDS ŽABOVS 15.00-15.30 (15.00-15.30)*
38 ARMANDS KRAFTS 14.10-15.00 14.10-15.10

( )* – konsultācijas laiks nedēļās kad pirmdienā ir sapulce

Konsultāciju grafiks 2017./2018. m.g.