25. maijs, 2017

Kontakti

Tālruņi

 

Direktore
Linuta Ģerģe
29712959
Direktora vietnieki
Inita Nagņibeda
Maruta Lagzdiņa
Mudīte Savicka-29901931
Līga Kļaviņa
Metodiķe
Lāsma Krastiņa
Lietvedība
Dzidra Straumīte
2877 9553
Saimniecības vadītājs
Aivars Zubovs
2947 4784
Medmāsa
Viktorija Jumiķe
2682 3676
Dežuranti 2879 7359
Atbalsta personāls
Psihologs Evija Krišjāne-20360031
Sociālais pedagogs Lidija Martikena-29203534

E-pasts:

Kanceleja: gimnazija@bauska.lv

Adrese

Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Rekvizīti

Bauskas Valsts ģimnāzija
Reģ.Nr.90000047744
Uzvaras iela 10, Bauska, LV-3901
AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV94 UNLA 0050 0193 3125 9

Pieņemšanas laiki

Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
Kanceleja 800-1200 800-1200 1300-1700 800-1200 800-1200
Direktors 900-1100 1500-1700
Direktora
vietnieki
1400-1600 1400– 1600
Bibliotēka 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1400
Psihologs
Sociālais pedagogs      
Reģionālais metodiskais centrs 800-1300 800-1300  800-1300  800-1600  800-1600
Medmāsa 800-1600 800-1600  800-1600  800-1600 800-1600
Zobārsts
Ēdnīca 800-1600 800-1600 800-1600 800-1600 800-1500