11. februāris, 2018

Skolas kolektīvs 2017./2018. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktors: Raimonds Žabovs

Direktora vietniece: Terēzija Pundure

Direktora vietniece: Maruta Lagzdiņa

Izglītības metodiķe: Kristīna Kuzmiča

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

Nr.p.k.

Uzvārds Vārds

Mācību priekšmets

1.

Ābelniece Sarmīte

Vēsture; politika un tiesības; filozofija

2.

Adakovska Johanna

Fakultatīvās nodarbības

3.

Ārmane Sandra

Matemātika

4.

Atslēga Egita

Latviešu valoda

5.

Bahs Bruno

Vizuālā māksla

6.

Banka Inta

Ekonomika un komerczinības; ģeogrāfija; komerczinību pamati

7.

Baranova Alda

Bioloģija

8.

Barkova Egita

Sociālās zinības

9.

Borinta Anita

Vācu valoda

10.

Capa Gaļina

Fizika

11.

Cerusa Vija

Latviešu valoda

12.

Cibule Aija

Angļu valoda

13.

Dzene Gunta

Matemātika

14.

Ēberliņa Anete

Ķīmija; bioloģija; dabaszinības

15.

Elmane Līga

Psiholoģija

16.

Graudiņa Ināra

Latviešu valoda

17.

Ignatjeva Malda

Krievu valoda

18.

Jemeļjanovs Dmitrijs

Fizika

19.

Karpiča Vaira

Matemātika

20.

Karūsa Inese

Latviešu valoda

21.

Krastiņa Lilita

Matemātika

22.

Lagzdiņa Maruta

Angļu valoda

23.

Ozola Valda

Informātika

24.

Prīsis Ivars

Sports

25.

Pundure Terēzija

Krievu valoda

26.

Razalinska Linda

Mūzika

27.

Rone Anda

Informātika

28.

Sarguna Inguna

Ģeogrāfija

29.

Slaktere Ingrīda

Sports

30.

Slavīte Iveta

Mājturība un tehnoloģijas; tehniskā grafika

31.

Slesare-Koluža Irēna

Krievu valoda

32.

Spēkmane Ina

Angļu valoda

33.

Telnere Daiga

Kulturoloģija; vēsture

34.

Vallenčuka Anita

Angļu valoda; vācu valoda

35.

Vanaga-Puriņa Aija

Ķīmija

36.

Vasiļjevs Andrejs

Sports

37.

Veļičko Valentīna

Krievu valoda

38.

Žabovs Raimonds

Sports

39.

Žeikars Valdis

Mājturība un tehnoloģijas

Atbalsta personāls

Līga Elmane

– psihologs

Dace Šķirpo

– bibliotekāre

Anda Žurevska – Āne

– bibliotekāre

Viktorija Jumiķe

– medmāsa

Skolā strādā Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā pedagoģe - Madara Šumska.

Iepriekšējo gadu skolas kolektīvs