13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2018./2019. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktors: Raimonds Žabovs

Direktora vietniece: Terēzija Pundure

Direktora vietniece: Maruta Lagzdiņa

Direktora vietniece: Inese Karūsa

Izglītības metodiķe: Kristīna Kuzmiča

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

1

JOHANNA

ADAKOVSKA

Fakultatīvās nodarbības matemātikā

2

SARMĪTE

ĀBELNIECE

Vēsture; politika un tiesības; filozofija

3

SANDRA

ĀRMANE

Matemātika

4

EGITA

ATSLĒGA

Latviešu valoda

5

ALDA

BARANOVA

Bioloģija

6

SKAIDRĪTE

BULE

krievu valoda

7

ANITA

BORINTA

Vācu valoda

8

AGITA

BARKOVA

Sociālās zinības

9

EVIJA

BONĀTE

 
10

GAĻINA

CAPA

Fizika

11

VIJA

CERUSA

Latviešu valoda

12

AIJA

CIBULE

Angļu valoda

13

GUNTA

DZENE

Matemātika

14

LĪGA

ELMANE

Psiholoģija

15

INĀRA

GRAUDIŅA

Latviešu valoda

16

AINA

GRĪNBERGA

 
17

MALDA

IGNATJEVA

Krievu valoda

18

DMITRIJS

JEMEĻJANOVS

Fizika

19

MĀRĪTE

JONKUS

 
20

SILVIJA

JURCIKA

ķīmija ,bioloģija

21

VAIRA

KARPIČA

Matemātika

22

INESE

KARŪSA

Latviešu valoda

23

GINTS 

KASPARS

ķīmija, dabaszinības

24

LILITA

KRASTIŅA

Matemātika

25

KRISTĪNA

KUZMIČA

 
26

OKSANA

LAVRECKA

ekonomiku, komerczinību

27

LAIMA

OBORUNE

vizuāla māksla

28

MARUTA

LAGZDIŅA

Angļu valoda

29

TAMĀRA

ĻISOVCOVA

 
30

VALDA

OZOLA

Informātika

31

IVARS

PRĪSIS

Sports

32

TERĒZIJA

PUNDURE

Krievu valoda

33

LINDA

RAZALINSKA

Mūzika

34

ANDA

RONE

Informātika

35

INGUNA

SARGUNA

Ģeogrāfija; dabasznības

36

INGRĪDA

SLAKTERE

Sports

37

IVETA

SLAVĪTE

Mājturība un tehnoloģijas; tehniskā grafika

38

IRĒNA

SLESARE-KOLUŽA

Krievu valoda

39

DACE

ŠĶIRPO

 
40

ARMANDS

KRAFTS

darbmācība

41

INA

SPĒKMANE

Angļu valoda

42

DAIGA

TELNERE

Kultūroloģija; Vēsture

43

ANITA

VALLENČUKA

Angļu valoda; Vācu valoda

44

ANDREJS

VASIĻJEVS

Sports

45

RAIMONDS

ŽABOVS

Sports

46

ANDA

ŽUREVSKA-ĀNE

 
47

ANDREJS

CIBULIS

matemātika

48

MADARA

ŠUMSKA

 
49

     

Atbalsta personāls

Līga Elmane – psihologs
Dace Šķirpo – bibliotekāre
Anda Žurevska – Āne – bibliotekāre
Viktorija Jumiķe – medmāsa

Skolā strādā Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā pedagoģe - Madara Šumska.

Iepriekšējo gadu skolas kolektīvs