13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2019./2020. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktore  Linuta Ģerģe

Direktora vietniece:Inita Nagņibeda

Direktora vietniece: Maruta Lagzdiņa

Direktora vietniece: Mudīte Savicka

Direktora vietniece: Līga Kļaviņa

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

 

1 JOHANNA ADAKOVSKA Fakultatīvās nodarbības matemātikā
2 SARMĪTE ĀBELNIECE Vēsture; politika un tiesības; filozofija
3 SANDRA ĀRMANE Matemātika
4 SANDRA AUZĀNE Latviešu valoda
5 ALDA BARANOVA Bioloģija
6 SKAIDRĪTE BULE Krievu valoda
8 AGITA BARKOVA Sociālās zinības
9 DAGNIJA ČERNAJA Fizika
10 AIJA CIBULE Angļu valoda
11 GUNTA DZENE Matemātika
12 EVIJA KRIŠJĀNE Psiholoģija
13 INĀRA GRAUDIŅA Latviešu valoda
14 AINA GRĪNBERGA  koncertmeistars
15 MALDA IGNATJEVA Krievu valoda
16 DMITRIJS JEMEĻJANOVS Fizika
17 LĀSMA KRASTIŅA Bioloģija
18 VAIRA KARPIČA Matemātika
19 INESE KARŪSA Latviešu valoda
20 GINTS KASPARS ķīmija, dabaszinības
21 LILITA KRASTIŅA Matemātika
22 OKSANA LAVRECKA Ekonomika, komerczinības
23 LAIMA OBORUNE Vizuāla māksla
24 MARUTA LAGZDIŅA Angļu valoda
25 TAMĀRA ĻISOVCOVA  Interešu izglītība
26 VALDA OZOLA Informātika
27 LINDA RAZALINSKA Mūzika
28 LĪGA KĻAVIŅA Informātika
29 INGUNA SARGUNA Ģeogrāfija; dabasznības
30 INGRĪDA SLAKTERE Sports
31 IVETA SLAVĪTE Mājturība un tehnoloģijas; tehniskā grafika
32 IRĒNA SLESARE-KOLUŽA Krievu valoda
33 DACE ŠĶIRPO  Bibliotekāre
34 ARMANDS KRAFTS Mājturības un tehnoloģijas
35 INA SPĒKMANE Angļu valoda
36 DAIGA TELNERE Kultūroloģija, vēsture
37 ANITA VALLENČUKA Angļu valoda
38 ANDREJS VASIĻJEVS Sports
39 AGNESE IGNATJEVA  Bibliotekāre
40 ANDREJS CIBULIS Matemātika
41 LAURA KUTRA Latviešu valoda
42 INITA NAGŅIBEDA Latviešu valoda
43 SANITA ANSPOKA Latviešu valoda
44 INUTA OGBODO Angļu valoda
45 ANITA STANKEVIČA Angļu valoda
46 IEVA BRAČKA Angļu valoda
47 JEĻENA BULĪGA Krievu valoda, matemātika
 48 SANITA ŠMITE Sākumskolas priekšmeti

 

Atbalsta personāls

Evija Krišjāne – psihologs
Dace Šķirpo – bibliotekāre
Agnese Ignatjeva – bibliotekāre
Viktorija Jumiķe – medmāsa
Lidija Martikena – sociālais pedagogs