13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2018./2019. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktora p.i.  Linuta Ģerģe

Direktora vietniece:Inita Nagņibeda

Direktora vietniece: Maruta Lagzdiņa

Direktora vietniece: Mudīte Savicka

Direktora vietniece: Līga Kļaviņa

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

1

JOHANNA

ADAKOVSKA

Fakultatīvās nodarbības matemātikā

2

SARMĪTE

ĀBELNIECE

Vēsture; politika un tiesības; filozofija

3

SANDRA

ĀRMANE

Matemātika

4

SANDRA

AUZĀNE Latviešu valoda

5

ALDA

BARANOVA

Bioloģija

6

SKAIDRĪTE

BULE

krievu valoda

7

ANITA

BORINTA

Vācu valoda

8

AGITA

BARKOVA

Sociālās zinības

9 DAGNIJA ČERNAJA Fizika
       
   
10

AIJA

CIBULE

Angļu valoda

11

GUNTA

DZENE

Matemātika

12

EVIJA

KRIŠJĀNE

Psiholoģija

13

INĀRA

GRAUDIŅA

Latviešu valoda

14

AINA

GRĪNBERGA

 koncertmeistars
15

MALDA

IGNATJEVA

Krievu valoda

16

DMITRIJS

JEMEĻJANOVS

Fizika

     
17

LĀSMA KRASTIŅA 

bioloģija

18

VAIRA

KARPIČA

Matemātika

19

INESE

KARŪSA

Latviešu valoda

20

GINTS 

KASPARS

ķīmija, dabaszinības

21

LILITA

KRASTIŅA

Matemātika

       
22

OKSANA

LAVRECKA

ekonomiku, komerczinību

23

LAIMA

OBORUNE

vizuāla māksla

24

MARUTA

LAGZDIŅA

Angļu valoda

25

TAMĀRA

ĻISOVCOVA

 interešu izglītība
26

VALDA

OZOLA

Informātika

   
 

 
27

LINDA

RAZALINSKA

Mūzika

28

LĪGA

KĻAVIŅA

Informātika

29

INGUNA

SARGUNA

Ģeogrāfija; dabasznības

30

INGRĪDA

SLAKTERE

Sports

31

IVETA

SLAVĪTE

Mājturība un tehnoloģijas; tehniskā grafika

32

IRĒNA

SLESARE-KOLUŽA

Krievu valoda

33

DACE

ŠĶIRPO

 bibliotekāre
34

ARMANDS

KRAFTS

darbmācība

35

INA

SPĒKMANE

Angļu valoda

36

DAIGA

TELNERE

Kultūroloģija; Vēsture

37

ANITA

VALLENČUKA

Angļu valoda; Vācu valoda

38

ANDREJS

VASIĻJEVS

Sports

   
39

ANDA

ŽUREVSKA-ĀNE

 bibliotekāre
40

ANDREJS

CIBULIS

matemātika

       
       

Atbalsta personāls

Evija Krišjāne – psihologs
Dace Šķirpo – bibliotekāre
Anda Žurevska – Āne – bibliotekāre
Viktorija Jumiķe – medmāsa

Lidija Martikena- sociālais pedagogs

 

Iepriekšējo gadu skolas kolektīvs