13. septembris, 2018

Skolas kolektīvs 2018./2019. m.g.

Bauskas Valsts ģimnāzijas vadība

Direktora p.i. Terēzija Pundure

Direktora vietniece: Terēzija Pundure

Direktora vietniece: Maruta Lagzdiņa

Direktora vietniece: Inese Karūsa

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Aivars Zubovs

Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāji

1

JOHANNA

ADAKOVSKA

Fakultatīvās nodarbības matemātikā

2

SARMĪTE

ĀBELNIECE

Vēsture; politika un tiesības; filozofija

3

SANDRA

ĀRMANE

Matemātika

4

EGITA

ATSLĒGA

Latviešu valoda

5

ALDA

BARANOVA

Bioloģija

6

SKAIDRĪTE

BULE

krievu valoda

7

ANITA

BORINTA

Vācu valoda

8

AGITA

BARKOVA

Sociālās zinības

   
   
 
9

GAĻINA

CAPA

Fizika

10

VIJA

CERUSA

Latviešu valoda

11

AIJA

CIBULE

Angļu valoda

12

GUNTA

DZENE

Matemātika

13

LĪGA

ELMANE

Psiholoģija

14

INĀRA

GRAUDIŅA

Latviešu valoda

15

AINA

GRĪNBERGA

 
16

MALDA

IGNATJEVA

Krievu valoda

17

DMITRIJS

JEMEĻJANOVS

Fizika

     
18

SILVIJA

JURCIKA

ķīmija ,bioloģija

19

VAIRA

KARPIČA

Matemātika

20

INESE

KARŪSA

Latviešu valoda

21

GINTS 

KASPARS

ķīmija, dabaszinības

22

LILITA

KRASTIŅA

Matemātika

 

     
23

OKSANA

LAVRECKA

ekonomiku, komerczinību

24

LAIMA

OBORUNE

vizuāla māksla

25

MARUTA

LAGZDIŅA

Angļu valoda

26

TAMĀRA

ĻISOVCOVA

 
27

VALDA

OZOLA

Informātika

   
28

TERĒZIJA

PUNDURE

Krievu valoda

29

LINDA

RAZALINSKA

Mūzika

30

ANDA

RONE

Informātika

31

INGUNA

SARGUNA

Ģeogrāfija; dabasznības

32

INGRĪDA

SLAKTERE

Sports

33

IVETA

SLAVĪTE

Mājturība un tehnoloģijas; tehniskā grafika

34

IRĒNA

SLESARE-KOLUŽA

Krievu valoda

35

DACE

ŠĶIRPO

 
36

ARMANDS

KRAFTS

darbmācība

37

INA

SPĒKMANE

Angļu valoda

38

DAIGA

TELNERE

Kultūroloģija; Vēsture

39

ANITA

VALLENČUKA

Angļu valoda; Vācu valoda

40

ANDREJS

VASIĻJEVS

Sports

41

RAIMONDS

ŽABOVS

Sports

42

ANDA

ŽUREVSKA-ĀNE

 
43

ANDREJS

CIBULIS

matemātika

 

     
 

     

Atbalsta personāls

Līga Elmane – psihologs
Dace Šķirpo – bibliotekāre
Anda Žurevska – Āne – bibliotekāre
Viktorija Jumiķe – medmāsa

 

Iepriekšējo gadu skolas kolektīvs