25. maijs, 2017

Uzņemšana Bauskas Valsts ģimnāzijā 2019./2020. m.g.

7. klase

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA -

3.-6.jūnijs no plkst. 8.00 līdz 16.00. (pārtraukums 12:00-13:00)

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA - 7.jūnijā plkst.10:00 Baltajā zālē

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  • 6. klases liecība
  • iesniegums (raksta skolā)
  • 2 fotogrāfijas 3×4cm

10. klase

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA 

17.-19.jūnijā no plkst. 8.00 līdz 16.00 (pārtraukums 12:00- 13:00)

20.jūnijā no plkst. 8:00 līdz 12:00 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA - 21.jūnijā plkst.10:00 Baltajā zālē

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
  • iesniegums (raksta skolā)
  • 2 fotogrāfijas 3×4cm